VÄL­KOM­MEN

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Chefre­dak­tö­ren sä­ger hej (då).

För li­te mer än två år se­dan gjor­de jag mitt förs­ta num­mer av Här­ligt hem­ma. Det var en ut­ma­ning, men en helt fan­tas­tisk så­dan! Tänk att få job­ba med al­la des­sa in­spi­re­ran­de hem och snygg in­red­ning he­la da­gar­na. Och vet ni, det är fort­fa­ran­de minst li­ka ro­ligt – ja, kanske än­nu ro­li­ga­re! Jag äls­kar att ki­ka in i van­li­ga men vack­ra svens­ka hem och att fros­sa i in­red­ning (som in­te har prislap­par i klass med ett mind­re lands BNP!). Men nu blir det här sista num­ret från mig på ett tag. Jag har näm­li­gen själv age­rat hem åt en in­ne­bo­en­de i ma­gen de se­nas­te nio må­na­der­na, så nu går jag på för­äld­ra­le­dig­het. Jag läm­nar er i Ma­lin As­kerlunds tryg­ga hän­der. Nu vän­tar en rik­tig su­per­sä­song med max­ad in­red­nings­in­spi­ra­tion och ljuv­li­ga sommarhem. Väl­kom­men, som­ma­ren, och väl­kom­men, Ma­lin!

1. HÄNG MED

Än har vi in­te trött­nat på häng­sto­lar, tro­li­gen för att det är så av­kopp­lan­de. Den här gil­lar jag!

2. GOTLANDSDRÖMMEN

Jag vå­gar knappt er­kän­na det här, men: Jag har ald­rig va­rit på Got­land. Det här hem­met har dock allt jag fö­re­stäl­ler mig att Got­land är.

3. ALLT FÖR EN AL­TAN

Nu när vi le­tar hus står al­tan högt upp på öns­ke­lis­tan. Om vi får en som är ens hälf­ten så my­sig som den­na kom­mer jag att va­ra mer än nöjd!

4. MAXA MIDSOMMARMYSET

Den här char­mi­ga lyk­tan får gär­na ly­sa upp min mid­som­mar­natt!

5. BLOMMANDE TREND

Vall­mo på­min­ner mig om so­li­ga da­gar och va­jan­de skåns­ka fält. Har ald­rig tänkt på att den går att plan­te­ra men blev väl­digt su­gen på att tes­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.