HEM: LANTLIV I STAN

Att byg­ga en rym­lig och my­sig al­tan och till­hö­ran­de ute­rum var prio ett när fa­mil­jen Hjort flyt­ta­de in i sitt hus. I dag är det de­ras fa­vo­rit­plats – och nå­got som ger dem gläd­je året runt.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Han­nas ute­rum (och -kök!) med till­hö­ran­de al­tan är nå­got utöver det van­li­ga.

FO­TO & STYLING AN­NE-CHAR­LOT­TE AN­DERS­SON TEXT KRISTIN FÄGERSKJÖLD TEXTBEARBETNING JO­HAN­NA F BOSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.