JOR­DEN RUNT PÅ FY­RA VÄG­GAR

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Fyll väg­gar­na med na­tu­rens ele­ment och in­flu­en­ser från jor­dens al­la hörn. Kol­lek­tio­nen Earth från Mid­bec är in­spi­re­rad av de fy­ra ele­men­ten, och möns­ter och färg­sätt­ning på de oli­ka ta­pe­ter­na re­pre­sen­te­rar den nor­ra re­spek­ti­ve söd­ra he­mi­sfä­ren, med kal­la­re el­ler var­ma­re toner be­ro­en­de på geo­gra­fisk an­knyt­ning. Earth in­ne­hål­ler to­talt 46 oli­ka ta­pe­ter som kos­tar från 799 kr/rul­le.

Ta­pe­ten Earth ivy ur kol­lek­tio­nen Earth från Mid­bec.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.