Trend­käns­lig träd­ko­ja

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Tre­e­ho­tel, Bo­den In­spi­re­ras av lug­net till­sam­mans med mo­dernt mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning bland träd­top­par­na på Tre­e­ho­tel. Det an­norlun­da ho­tell­kon­cep­tet i Ha­rads er­bju­der bo­en­de i de­sig­na­de träd­hus med vid ut­sikt över det norr­bott­nis­ka land­ska­pet. Ho­tel­let be­står av sju oli­ka små­hus, al­la med all­de­les egen stil – från ett ufo via ett få­gel­bo till en spe­gel­kub. In­red­ning­en är spar­sma­kad men ge­nom­tänkt och har till­sam­mans med den spe­ci­el­la ar­ki­tek­tu­ren loc­kat de­sig­nin­tres­se­ra­de från he­la värl­den. Rum­met The dra­gon­fly har en särskilt till­ta­lan­de in­te­ri­ör! Se al­la rum­men och bo­ka din vis­tel­se på Tre­e­ho­tel.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.