Got­länds­ka guld­gru­vor

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Tof­ta, Vis­by I Tof­ta strax sö­der om Vis­by finns fle­ra guld­gru­vor för in­red­nings­in­tres­se­ra­de. I bu­ti­ken Ber­så, in­hyst i ett vac­kert gam­malt ka­pell, hit­tar du nog­grant ut­val­da in­red­nings­de­tal­jer samt ett li­tet kafé för när fi­ka­su­get gör sig på­mint. In­te långt där­i­från lig­ger även in­red­nings­sty­lis­ten och sce­no­gra­fen Ing­e­la Tana­kas klas­sis­ka bu­tik Tof­ta­lag­ret, propp­full av ­ret­ropry­lar, möb­ler, lek­sa­ker och an­nat smått och gott. Håll dig upp­da­te­rad om öp­pet­ti­der­na på Ber­sa­bu­tik. blogs­pot.com och på Tof­ta­lag­rets Fa­ce­book­si­da.

Stan­na till på vack­ra Ber­så i Tof­ta för en re­jäl dos in­red­nings­in­spi­ra­tion och en kaf­fe!

Kanske kom­mer du hem från Ber­så med nå­gon av de här vack­ra kru­kor­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.