Hi­sto­riskt hem

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Carl Lars­son-går­den, Sund­born Se en av Sve­ri­ges förs­ta in­re­da­res verk på Carl Lars­son-går­den. Här lev­de pa­ret Carl och Ka­rin Lars­son un­der ti­digt 1900-tal, och Karins vack­ra in­red­ning­ar som för­e­vi­ga­des i Carls mål­ning­ar finns kvar för be­sö­ka­re att be­und­ra och in­spi­re­ras av. Vack­ra tex­tili­er, färg­stark all­mo­ge och en prun­kan­de träd­gård mö­ter dig på går­den i Sund­born. Här finns ock­så en bu­tik med in­red­nings­de­tal­jer ef­ter Karins och Carls egen de­sign. Hem­met kan be­skå­das ba­ra un­der guidad vis­ning, som un­der som­ma­ren hålls fle­ra gång­er om da­gen. Öp­pet­ti­der och kon­tak­tin­for­ma­tion finns på Car­l­lar­s­son.se.

Färg­stark all­mo­ge hit­tar du hem­ma hos Carl och Ka­rin Lars­son i Sund­born.

Carl Lars­son-går­den är full av Ka­rin Lars­sons kre­a­ti­va in­red­ning­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.