Vad är väl en sal på slot­tet

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ty­resö slott, Stock­holm Hur lev­de och in­red­de man på svens­ka slott vid för­ra se­kel­skif­tet? Det får du svar på om du be­sö­ker Ty­resö slott ut­an­för Stock­holm i som­mar. Var­je dag an­ord­nas gui­da­de vis­ning­ar i slot­tet som var hem för fa­mil­jen La­ger­gren i bör­jan av 1900ta­let. På sön­da­gar finns även en fa­mil­jean­pas­sad vis­ning för dig som be­sö­ker slot­tet med barn. In­spi­re­ras av den stor­slag­na slotts­mil­jön med till­hö­ran­de eng­elsk träd­gård sam­ti­digt som du nju­ter av Ty­resös vack­ra skär­gårds­mil­jö. Öp­pet­ti­der och ti­der för gui­da­de vis­ning­ar hit­tar du på Nor­dis­kamu­se­et.se.

Ge­nom gui­da­de vis­ning­ar kan du även få se slot­tets mer pri­va­ta bo­nings­de­lar.

In­spi­re­ras av den pam­pi­ga slotts­mil­jön på Ty­resö slott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.