KU­RE­RA MED ALOE VERA

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Aloe vera-dryc­ker­na från Fo­re­ver har fått bå­de ny ko­stym och för­bätt­rat in­ne­håll. Den nya, mil­jö­vän­li­ga för­pack­ning­en är nu­me­ra fylld med hand­ploc­kad aloe vera ut­an fär­gäm­nen el­ler kon­ser­ve­rings­me­del och med ett till­skott av vi­ta­min C som hjäl­per till att stär­ka im­mun­för­sva­ret. Dryc­ken finns i tre sma­ker – na­tu­rel­la Aloe vera gel, Aloe ber­ry nec­tar med tran­bär och äpp­le, och Aloe pe­aches med smak av sö­ta per­si­kor. Den re­kom­men­de­ra­de kon­sum­tio­nen av Fo­re­vers aloe vera-dryc­ker är 40 ml 1–3 gång­er om da­gen, och en li­ter kos­tar 290 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.