KYCK­LING SOM TILL­TUGG

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Tre nya kyck­ling­snacks från Daf­gårds har flyt­tat in i frys­dis­ken. Fa­vo­rit­få­geln har fått gå från hu­vud­rätt till till­tugg i form av nya Chic­ken nachos, Chic­ken popcorn och Chic­ken fri­es. Snack­sen värms en­kelt upp i ugn el­ler stek­pan­na och kan ser­ve­ras till­sam­mans med ma­ti­ga­re till­be­hör el­ler som en ap­ti­tre­ta­re med en god dipp­sås. En för­pack­ning kos­tar mel­lan 45 och 50 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.