HELGJUTNA TIPS FRÅN EX­PER­TER­NA :

Härligt hemma - - LOPPIS -

Köp en säck så det finns hem­ma när du får tid och lust att gju­ta. En 25 ki­los säck kos­tar om­kring 60 kr.

Bör­ja med nå­got lätt, till ex­em­pel en kru­ka till ba­si­li­kan (el­ler den här lamp­fo­ten!). Prin­ci­pen är en­kel: Fyll en form, tryck ner en mind­re form, låt tor­ka i minst ett dygn.

Tänk på att blan­da be­tong­en no­ga med vatt­net till rätt kon­si­stens.

Ta ald­rig be­tong­fö­re­må­let ur for­men in­nan det tor­kat i 24 tim­mar, då finns ris­ken för att det spric­ker.

Le­ta ef­ter for­mar som du re­dan har hem­ma, det blir bil­li­ga­re och enkla­re. Ta en titt i skåp och lå­dor, för­mod­li­gen finns det myc­ket an­vänd­bart till be­tong­gjut­ning. Av gam­la hin­kar kan du gö­ra kru­kor, yog­hurt­för­pack­ning­ar kan bli ljus­sta­kar och gam­la me­tall­fat blir for­men för nya be­tong­fat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.