RE­CEPT: SVALKANDE GLASSDRINKAR

Glas­sar som du säl­lan sett dem för­ut. Ad­de­ra al­ko­hol för en vux­na­re touch.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV ULF ELLERVIK FOTO ING­E­LA FORS UR BOKEN GLASS FÖR KEMISTER (FRI TAN­KE FÖR­LAG)

FROZEN MARGARITA

Ingre­di­en­ser: 1 dl tequi­la ½ dl Co­in­treau 1 dl Ro­ses li­me cor­di­al ½ dl ny­pres­sad li­me­juice mar­ga­ri­taglas li­meklyf­tor salt

GÖR SÅ HÄR: 1. Blan­da al­la ingre­di­en­ser och kör i glass­ma­ski­nen till en gans­ka fast kon­si­stens. Hur lång tid det tar be­ror på hur kall bland­ning­en var från bör­jan. Kon­trol­le­ra ef­ter 10 mi­nu­ter och se­dan var fem­te mi­nut. 2. När slus­hen bör­jar bli klar är det dags att sal­ta kan­ten på gla­set. Gnid gla­sets kant med li­meklyf­tan, om­kring 3–4 mil­li­me­ter ner på gla­sets ut­si­da bru­kar va­ra la­gom, och dop­pa se­dan gla­set i en tall­rik med ett tunt la­ger salt. 3. Sle­va myc­ket för­sik­tigt upp slus­hen i mar­ga­ri­ta­gla­set, så att in­te salt­kan­ten ska­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.