LÄSTIPS FÖR HÄNGMATTAN

Poc­ket­böc­ker­nas hög­tid är nu! Vi har valt ut som­ma­rens bäs­ta läsupp­le­vel­ser, re­do att avnju­tas.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

BÄS­TA SVENS­KA DE­BUT 1793 AV NIKLAS NATT OCH DAG Året är 1793 och det är ka­os i Sve­ri­ge. Kung­en är död se­dan ett år, stats­kas­san är tömd och fol­ket far il­la. Då hit­tas ett lik ut­an ar­mar och ben på Sö­der­malm och Ce­cil Winge på Stock­holms po­lis­kam­ma­re kal­las in för en gen­tjänst. Glöm al­la ide­a­li­se­ra­de bil­der du har av 1700-tals­s­ve­ri­ge, det här är en mörk dec­kar­histo­ria i sitt es­se. (Månpoc­ket)

BARAETTBARN AV MA­LIN PERSSON GIOLITO Alex är en märk­lig och in­bun­den unge. Men en dag upp­täc­ker hans lä­ra­re nå­got som får hen­ne att kopp­la in so­ci­a­len. Alex tvångs­om­hän­der­tas och en brotts­ut­red­ning till­sätts. Sop­hia We­ber ut­ses till sju­å­ri­ge Alexs ad­vo­kat. Hon har vän­tat länge på ett ge­nom­brott, men hen­nes kli­ent kan in­te ens kloc­kan och väger knappt 30 ki­lo. Än­då är det han som kom­mer att gö­ra Sop­hia känd. (Månpoc­ket)

HAJ­PAD FÖR­FAT­TA­RE! SKÖLDPADDORHELAVÄGEN NER AV JOHN GREEN Rus­sell Pic­kett, mul­ti­mil­jar­där, är för­svun­nen. Aza Hol­mes är egent­li­gen in­te så su­gen på att le­ta ef­ter ho­nom, men be­lö­ning­en på 100 000 dol­lar loc­kar. John Gre­ens bok­släpp ge­ne­re­rar all­tid en hajp, och den här gång­en är ing­et un­dan­tag. En bit­ter­ljuv roman om tvångs­syndrom, en­sam­het och hopp­lös kär­lek. (Månpoc­ket)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.