KREATIV OMMÅLNING

Härligt hemma - - ANNONS -

Du be­hö­ver in­te må­la om he­la mö­beln för att ge den ett nytt ut­se­en­de! Låt de­lar av trä­et va­ra just trä­fär­gat – det är bå­de tren­digt och snyggt!

Du be­hö­ver: Färg Pen­sel Un­der­lags­skydd Mas­ke­rings­tejp

Gör så här: 1. Skyd­da gol­vet om du är in­om­hus och sörj för god ven­ti­la­tion. 2. Be­stäm dig för vil­ka fär­ger du vill an­vän­da. 3. An­vänd mas­ke­rings­tejp för att tej­pa upp ett möns­ter som du tyc­ker blir snyggt på mö­beln. Tryck till tejpen or­dent­ligt så att fär­gen in­te smi­ter för­bi. 4. Må­la och låt tor­ka in­nan du drar bort tejpen för att se ditt fär­di­ga re­sul­tat.

Obs! Låt in­te tejpen sit­ta kvar allt­för länge, då kan den va­ra svår att få bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.