RECEPT: EN FRALLA FÖR AL­LA

Ba­ka glu­ten­fria och saf­ti­ga bröd (jo, det går!).

Härligt hemma - - INNEHÅLL - RECEPT MARIA BLOHM OCH JESSICA FREJ FOTO SONJA DAHLGREN UR BOKEN HELT GLUTENFRITT (NORSTEDTS)

NATTJÄST BRÖD MED HONUNG

Ingre­di­en­ser för 1 bröd:

500 g kallt vat­ten

● 1 g färsk jäst (en bit li­ten ● som en är­ta) 25 g honung

● 2 tsk salt

● 100 g bo­ve­te­fling­or

● 120 g dur­ramjöl

● 100 g ris­mjöl

● 100 g po­ta­tis­mjöl

● 15 g fi­ber­husk ● GÖR SÅ HÄR: 1. Blan­da sam­man allt ut­om fi­ber­husk till en deg, gär­na i deg­blan­da­re med vinge. 2. Låt jä­sa i en bun­ke täckt med plast­fo­lie i 8–10 tim­mar. 3. For­ma till en lim­pa och lägg den på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. 4. Pud­ra med val­fritt mjöl och låt jä­sa i 30 mi­nu­ter. 5. Gräd­da i 225 ° i 60 mi­nu­ter. 6. Låt sval­na in­nan du äter det. ”När man har ont om tid är det bätt­re att lå­ta jäs­ning­en ske un­der lång tid, på nat­ten till ex­em­pel, för att se­dan ba­ka ut det da­gen ef­ter. Då får man fram än­nu mer smak, och den här lim­pan är på så sätt bå­de en­kel, snabb och god.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.