SVALKANDE SOMMARÖL

Go­da törs­t­släc­ka­re från små och sto­ra bryg­ge­ri­er.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Dug­ges All The Way Ses­sion IPA (330 ml) (1674)

UR­SPRUNG: Här­ry­da, Sve­ri­ge. AL­KO­HOL: 4,2 %. PRIS: 21:70 kr. KA­RAK­TÄR: Ett mås­te i som­mar! Ses­sion IPA in­ne­bär li­te mind­re al­ko­hol, men desto mer smar­rig frukt. Den här IPA:n har re­jäl bes­ka där blod­gra­pe­frukt och nysla­get gräs var­vas med ex­o­tis­ka fruk­ter och svalkande sy­ra.

Wis­by Pils (330 ml) (1570)

UR­SPRUNG: Got­land, Sve­ri­ge.

AL­KO­HOL: 5 %. PRIS: 19:90 kr.

KA­RAK­TÄR: Den­na stor­säl­ja­re är vår som­marfa­vo­rit. Svalkande sy­ra och la­gom ba­lans med rostat bröd, nek­ta­rin och li­me­skal. Ett uns ho­nungs­söt­ma run­dar av, per­fekt pils till ”ef­ter­stran­den-häng­et”.

Da­le’s Pa­le Ale (355 ml) (1502)

UR­SPRUNG: USA. AL­KO­HOL: 6,5 %. PRIS: 25:90 kr. KA­RAK­TÄR: Storsti­lat burköl med in­ten­siv smak­bredd. Bes­ka och hum­le i bra ba­lans och med sma­ker av bit­ter­man­del, ci­trus och man­da­rin så är det­ta ett per­fekt sommaröl. Läs­kan­de till smak­rikt kött från gril­len.

Pop­pels Pas­sion Pa­le Ale (330 ml) (31408)

UR­SPRUNG: Par­til­le, Sve­ri­ge. AL­KO­HOL: 5,2 %. PRIS: 24:90 kr. KA­RAK­TÄR: Det osar hum­le! Det­ta är en frukt­bomb ut­an dess li­ke där pas­sions­frukt finns med bland in­gre­di­en­ser­na. In­slag av tro­pis­ka fruk­ter, ci­tronver­be­na och tut­ti­frut­ti ger en svalkande sy­ra.

Me­an­ti­me Lon­don Pa­le Ale (330 ml) (1003)

UR­SPRUNG: Eng­land, Stor­bri­tan­ni­en.

AL­KO­HOL: 4,3 %. PRIS: 19:90 kr.

KA­RAK­TÄR: En ale för oss som gil­lar hum­le i mäng­der. Den aro­ma­tis­ka hum­le­ka­rak­tä­ren har säll­skap av po­me­rans och krydd­bröd med fris­ka ef­ter­dy­ning­ar. God till mus­ti­ga kötträt­ter el­ler som törs­t­släc­ka­re i som­mar­het­tan.

Mik­kel­ler Spon­tan­cas­sis (375 ml) (1692)

UR­SPRUNG: In­ter­na­tio­nellt mär­ke.

AL­KO­HOL: 7,7 %. PRIS: 59:90 kr.

KA­RAK­TÄR: Öl med svar­ta vin­bär bland in­gre­di­en­ser­na, så myc­ket mer som­mar kan det in­te bli! Cas­sis, ci­tron­me­liss och tall­barr myn­nar ut i kar­de­mum­ma och kryd­di­ga fat. Väl kyld är det­ta öl en pri­ma törs­t­släc­ka­re fö­re mid­da­gen.

New York La­ger Nør­re­bro Bryg­hus (400 ml) (1599)

UR­SPRUNG: Dan­mark. AL­KO­HOL: 5,2 %. PRIS: 24:90 kr.

KA­RAK­TÄR: En smak­rik la­ger med stin­na in­slag av rostad malt och apel­sin­skal och med to­ner av per­si­ko­kom­pott och va­niljko­la. Den fris­ka sy­ran ger en läs­kan­de känsla. En dryck för dig som gil­lar öl med ka­rak­tär.

Sig­tu­na Sai­son (330 ml) (1274)

UR­SPRUNG: Sve­ri­ge. AL­KO­HOL: 4,9 %. PRIS: 23:90 kr. KA­RAK­TÄR: En ny­het som är rik­tig god till kött med en fräsch sal­lad, men ock­så som si­de­kick när köt­tet läggs på gril­len. Hum­les­tin­na to­ner sam­sas med bes­ka, li­me och nou­gat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.