FOTON FRÅN FÖRR

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Hund­ra år gam­la fo­to­gra­fi­er har fått nytt liv. Det är den tys­ka fo­to­konst­nä­ren Karl Bloss­feld­ts vack­ra fo­to­gra­fi­er av väx­ter ur fo­to­bo­ken Ur­for­men der Kunst från 1928 som nu har bli­vit af­fi­scher och vy­kort. Pos­ter­fö­re­ta­get Skö­na ting till­sam­mans med pr-by­rån Très PR har i sam­ar­be­te med Bloss­feldt ar­chi­ve ta­git fram och re­pro­du­ce­rat mo­ti­ven. Af­fi­scher­na kos­tar från 149–899 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.