LUFTIGA LAKAN

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Finns det nå­got bätt­re än att vak­na i mju­ka lakan en so­lig som­mar­mor­gon? Välj säng­klä­der i luftiga na­tur­ma­te­ri­al som an­das or­dent­ligt även när nät­ter­na blir var­ma. De här som­ri­ga la­ka­nen i tvät­tat lin­ne kom­mer från H&M ho­me och kos­tar mel­lan 799 och 1 299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.