TAPETFAVORIT I NY TON

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Det mest po­pu­lä­ra mönst­ret ur Eng­blad & co:s ho­tel­lin­spi­re­ra­de kol­lek­tion, Lounge luxe, lan­se­ras i ku­lö­ren oce­an­blå. Kol­lek­tio­nen släpp­tes i ja­nu­a­ri i år, och mönst­ret Mi­ra­mar har vi­sat sig va­ra mång­as fa­vo­rit. Där­för pa­ras det nu ihop med en av de mest ef­ter­frå­ga­de vägg­ny­an­ser­na, en dovt grå­blå. Den nya ta­pe­ten släpps i li­mi­te­rad upp­la­ga och kos­tar från 799 kr/rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.