90-TA­LET I ETT GLAS

Härligt hemma - - MATKOLL -

90-talsfa­vo­ri­ten Xan­té gör come­back och lan­se­rar en upp­da­te­rad ver­sion av sin klas­sis­ka pä­ron­kon­jak – Xan­té sour. Den nya dryc­ken har fått stänk av ci­tron och läg­re al­ko­hol­halt, vil­ket gör att den pas­sar li­ka bra att smut­ta på som den är med någ­ra is­ku­ber som att blan­da frä­scha som­mar­cock­tails med. Xan­té sour finns i Sys­tem­bo­la­gets be­ställ­nings­sor­ti­ment och kos­tar 159 kr/flas­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.