TA BI­LEN FÖR­BI ITA­LI­EN

Härligt hemma - - MATKOLL -

Nu kan du få en smak av Ita­li­en längs med Sve­ri­ges vägar, då ben­sin­mack­sked­jan OKQ8 er­bju­der na­po­li­tans­ka piz­zor sig­ne­ra­de mat­pro­fi­len Pa­o­lo Ro­ber­to. Na­po­li­ta­na-piz­zor­na med fluf­fig bot­ten, to­mat­sås, moz­za­rel­la och ruco­la finns i 180 av ked­jans be­man­na­de bu­ti­ker över he­la lan­det, och kan även fås med till­val av skin­ka el­ler sa­la­mi. Ett per­fekt al­ter­na­tiv när du snabbt be­hö­ver fyl­la på med ener­gi på vägen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.