VÄL­KOM­MEN

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Chefredaktören sä­ger hej.

Trä­nings­vär­ken som upp­stod ef­ter att jag, som­ma­ren 2010, stått och bredspack­lat samt­li­ga väg­gar på min ny­in­köp­ta bo­stads­rätt och där­ef­ter rol­lat tak och väg­gar går att lik­na vid den ef­ter ett ma­ra­ton (tror jag, jag har verk­li­gen ald­rig sprung­it ett ma­ra­ton). Det var den förs­ta­lä­gen­het jag ägt, och jag kun­de gå loss pre­cis som jag vil­le. På må­le­ri­bu­ti­ken stod jag länge och väl och val­de och kom se­dan hem med fy­ra hin­kar in­ne­hål­lan­de li­ka många ny­an­ser av … vitt. Det kän­des rätt då, men så här fle­ra år se­na­re känns det li­te trist. Jag gil­lar ju färg, och ser mig inte som sär­skilt feg. Kanske aning­en lat, dock, spe­ci­ellt med må­lar­kropps­smär­tan i min­ne, och det är nog där pro­ble­met lig­ger. Men det be­hö­ver inte va­ra krång­ligt att ad­de­ra ku­lö­rer i hem­met – ett gult ele­ment el­ler en sprejmå­lad hyl­la räc­ker för att ge ett rum nytt ut­tryck. Vi har fyllt den här tidningen med in­spi­ra­tion och smar­ta tips för ett mer färg­starkt hem i bå­de stort och smått. Trev­lig läs­ning!

1. FÄRG SOM FÖR­BLIR

Pu­der­ro­sa har vi sett länge, of­ta och myc­ket. Trött­nar vi ald­rig på den mju­ka pa­stel­len? Nix!

2. ATT SE AN­NAT ATT RÖTT

Hem­met på si­dan 12 är in­rett av Cor­ne­lia som har sy­nes­te­si, hon kopp­lar ihop per­so­ner med fär­ger. Väg­gar­na ty­der på en har­mo­nisk familj!

3. TA IN SO­LEN

Gult hör som­ma­ren till, och till­sam­mans med vitt och grått är ci­tron­gult en så snygg ac­cent­färg!

4. PER­FEKT PLATS FÖR EGENTID

En dag ska jag ha ett så här vac­kert bur­språk, där jag ska sit­ta och lö­sa kors­ord och äta små­go­dis.

5. SOMMARMINNEN I MUN­NEN

My Feldt vill fram­kal­la käns­lor och min­nen med si­na re­cept, här kex med sy­ren­soc­ker. Hon lyc­kas, få sa­ker på­min­ner mig mer om som­mar än dof­ten av sy­ren!

Lam­pa Macao, 499 kr, Mio. Hem­met på si­dan 12. Kudd­fo­dral med tof­sar, 99 kr, H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.