MESH I MAS­SOR

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ad­de­ra in­dust­ri­el­la ele­ment till kö­ket med den snyg­ga ny­he­ten från Bal­lings­löv – skå­pet ”What a mesh”. Skå­pets stom­me är i svart­bet­sad ek och luc­kor­na i pul­ver­lac­ke­rad alu­mi­ni­um och svart mesh. Du kan väl­ja mel­lan att ha ba­ra ett skåp med ett luck­par el­ler byg­ga ihop fle­ra styc­ken för en prak­tisk för­va­rings­vägg. Ett skåp kos­tar om­kring 9 900 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.