HEM­MA BÄST

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Vår in­re­da­re Ka­tia Jan­do bju­der på in­spi­ra­tion, idéer och köp­tips.

I höst går vi all in när det gäl­ler att blan­da ma­te­ri­al, möns­ter och fär­ger på kud­dar­na i sof­fan och på säng­en.

Glöm ”less is mo­re”, den här sä­song­en är ”mo­re is mo­re” mot­tot! Vå­ga blan­da kud­dar med oli­ka möns­ter och ma­te­ri­al, fär­ger och stor­le­kar för att ska­pa en per­son­lig och ge­nom­tänkt käns­la i sof­fan. Flest ud­da kud­dar vin­ner! Kudd­fo­dral med me­tal­licmöns­ter, 129 kr, kudd­fo­dral med blad­möns­ter, 49 kr/styck, runt kudd­fo­dral, 99 kr, blått kudd­fo­dral i sam­met, 149 kr, blom­mönst­rat kudd­fo­dral, 149 kr, bei­ge kudd­fo­dral med tof­sar, 149 kr. Al­la från El­los ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.