Var hit­tar jag plas­ten?

Härligt hemma - - INNEHÅLL - Eli­sa­beth

Hej, tack för en fin och läsvärd tid­ning! I num­mer 19/2018 ha­de ni ett tips om att klist­ra på de­korplast på kak­let för att snabbt för­nya kö­ket. Men var kan jag hit­ta så­dan plast?

SVAR: Hej Eli­sa­beth! De­korplast finns på ex­em­pel­vis Bau­haus och lik­nan­de bygg­va­ru­hus, men det går ock­så att klic­ka hem från bland an­nat Viny­la­hem.se. Lyc­ka till med köks­fix­et! Häl­sar Ma­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.