HEM: VIN­TAGE I INREDARENS HEM

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Rost, grönt, svart och trä­rent är pa­let­ten i det mo­dernt re­no­ve­ra­de 20-tals­hu­set.

I en vin­kel av det rym­li­ga var­dags­rum­met finns en in­bju­dan­de soff­hör­na. Mat­tan har pa­ret fått av en far­bror till Jasper. Bord från Bocon­cept, sof­fa från De­sig­non­stock.com. På­få­gel­få­töl­jen är ett se­cond hand-fynd och vägg­lam­pan är köpt på en lop­pis. Golv­lam­pan är en Ar­co från Flos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.