In­red kre­a­tivt och lek­fullt med den till­fäl­li­ga kol­lek­tio­nen Själv­stän­dig från Ikea. Den färgspra­kan­de se­ri­en ut­går från DIY-rö­rel­sen, och tan­ken är att pro­duk­ter­na ska gå att ut­veck­la och mo­di­fi­e­ra för att ska­pa en lek­full och per­son­lig in­red­ning. Bland

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

GÖR DET SJÄLV!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.