VEM BOR HÄR?

Härligt hemma - - FÄRGGLADA NOVEMBER -

Jo­se­fin Johns­son, 32 år, och Jo­han Mo­dig, 41 år, med ettå­ri­ga so­nen Ol­le. Gör: Jo­se­fin job­bar som so­ci­o­nom och Jo­han job­bar som sport­chef för en för­e­ning. Var: I ett hus från 1880 på 130 kvm i Kristi­an­stad. 1990 bygg­des hu­set ut med en ny­a­re del. Instagram: @li­fe­byjo­se­fin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.