VINKOLL

Här­ligt hem­mas egen som­me­li­er Tom­my Gun­nars­son tip­sar om vi­ner­na du in­te får mis­sa!

Härligt hemma - - FÄRGGLADA NOVEMBER -

Det är verk­li­gen no­vem­ber. Mörkt, grått och sä­kert var det mot­vind till job­bet. Så här kan vi verk­li­gen in­te ha det, hörr­ni. Nej, nu lå­ter vi någ­ra go­da vi­ner lät­ta upp till­va­ron.

Musca­det Sèv­re et Mai­ne (2275) PRIS:

85 kr. Gil­lar du skal­djur? Klart du gör – det gör det här vi­net ock­så. Lätt, ungt, piggt och friskt. Rakt och ne­utralt i sti­len, med in­slag av pä­ron, äpp­len, ci­tron och ör­ter.

Fer­ra­ri brut (7721)

PRIS: 165 kr. Svårt fynd­stämp­lat och su­per­fräscht mous­se­ran­de vin från Ita­li­en. Snyggt som tu­san, med to­ner av äpp­len, bröd och ci­trus­zes­tigt bett. Ser­ve­ra till en to­ast Ska­gen av syn­di­ga pro­por­tio­ner.

San­ta Duc Cô­tes du Rhô­ne les vi­eil­les vig­nes (73018)

PRIS: 119 kr. San­ta Duc bju­der ge­ne­röst på en hel skog av mör­ka och rö­da bär, samt plom­mon, pep­par, lak­rits och ör­ter. Lång och ba­lan­se­rad ef­ter­smak. Sit­ter som en smäck till klas­sisk ka­lops!

Rust en vre­de esta­te (12356)

PRIS: 289 kr. Im­po­ne­ran­de ihop­skru­vad syd­af­ri­kan på ca­ber­net sau­vig­non, mer­lot och shi­raz. Tät, näs­tan tjock frukt. To­ner av svar­ta vin­bär, plom­mon, pep­par, cho­klad och kaf­fe. Till din bäs­ta och mus­ti­gas­te gry­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.