HEM: RE­DO FÖR JUL

När det lac­kar mot jul går fa­mil­jen Karl­berg-Hal­lins hem i grönt och vitt, rött gö­re sig ic­ke be­svär. Fa­vo­ri­ten på jul­bor­det är Caj­sa Wargs jul­skin­ka och bland tra­di­tio­ner står julpyss­let högt i kurs. Vi be­sök­te fa­mil­jen i de­ras idyl­lis­ka sta­tions­hus i Te

Härligt hemma - - INNEHÅLL - TEXT SOFIA THÖREWIK/A MASH UP FO­TO LINA EIDENBERG ADAMO/A MASH UP

In­för årets sis­ta må­nad in­reds det gam­la sta­tions­hu­set i Ten­hult i grönt och vitt.

12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.