100-ÅRING I KÖKET

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Näs­ta år fi­rar det väst­göts­ka fö­re­ta­get Ve­dum 100 år. Ju­bi­le­et ska na­tur­ligt­vis fi­ras och man tjuv­star­tar re­dan i höst med köket An­no 2019. Det mo­der­na köket sneg­lar bak­åt i ti­den med luc­kan

Alice, av 19 mm spån­ski­va med fräst pro­fil. Köket har pors­lin­ho, vi­trin och blan­da­re i äld­re stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.