RUSTIKT FÖR SALLADEN

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ska­ger­aks se­rie Ed­ge är ska­pad av de­sign­du­on Stil­le­ben och får i höst säll­skap av bland an­nat en sal­lads­skål i ter­ra­kot­ta. Se­ri­en är in­spi­re­rad av äld­re me­del­havs­tra­di­tion tol­kat med skan­di­na­vis­ka ögon och i ny mo­dern form. Ut­vän­digt har skå­len sitt na­tur­li­ga rå­brän­da ut­se­en­de me­dan in­si­dan är gla­se­rad. Skå­len finns i två stor­le­kar och kos­tar 699 kr för den lilla, och 999 kr för den sto­ra. Sal­lads­be­stick 425 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.