VEM BOR HÄR?

Härligt hemma - - HEMMA HOS! -

Ma­til­da Ax­els­son, 26 år, med sam­bon Se­basti­an Lin­dén, 26 år. Gör: Ma­til­da job­bar som per­son­lig as­si­stent och plug­gar till cer­ti­fi­e­rad in­re­da­re. Se­basti­an job­bar i bu­tik. Var: I en se­kel­skif­teslä­gen­het på 90 kvm i Ystad. Instagram: @my­ho­me­ma­til­daaxn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.