FI­RAR MED SKOHYLLA

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

I år är det 70 år se­dan in­gen­jö­ren Ar­ne Lyd­mar star­ta­de fö­re­ta­get El­fa. Mål­sätt­ning­en var och är fort­fa­ran­de att ge en smart och funk­tio­nell för­va­ring och de fles­ta har stött på de klas­sis­ka tråd­bac­kar­na. En av fö­re­ta­gets klas­si­ker, sko­hyl­lan, har va­rit ur pro­duk­tion men i samband med ju­bi­le­ums­fi­ran­det gör den come­back. Nätt och smi­dig för skor­na som slåss i hal­len. Pris cir­ka 310 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.