VECKLA UT – KLART!

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

In­spi­re­rad av sax­lif­tar­na i in­du­stri­om­rå­de­na ska­pa­de form­gi­va­ren Staf­fan Holm en hyl­la som i sitt fif­fi­ga ut­fö­ran­de ska kun­na mon­te­ras ihop på ett par mi­nu­ter ut­an att någ­ra verk­tyg be­hövs.

Hyll­sy­ste­met Lift shelf lan­se­ra­des re­dan 2013, men har nu fått tre nya for­mat med fem, tio el­ler fem­ton hyll­plan. Hyll­pla­nen är i mas­siv ask, pri­set för 5-plans­hyl­lan är cir­ka 8 500 kr, och den sto­ra med fem­ton hyll­plan cir­ka 25 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.