ROSMARINDOFTANDE PA­KET

Härligt hemma - - BOK & GRAN -

DU BE­HÖ­VER: Tid­nings­pap­per Ka­nel­stäng­er Dub­bel­häf­tan­de tejp Na­tur­snö­re Ros­ma­rin Sax

GÖR SÅ HÄR:

An­vänd tid­nings­pap­per för att slå in ditt pa­ket. Knyt sam­man ett par ka­nel­stäng­er med na­tur­snö­re. Vi­ra snö­ret runt pa­ke­tet någ­ra varv och av­slu­ta med att stic­ka in en kvist ros­ma­rin till­sam­mans med ka­nel­stäng­er­na. Det är in­te ba­ra fint - det dof­tar ock­så gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.