PERSISK FISK MED TAMARIND

Härligt hemma - - MATKOLL -

”Det här är min ver­sion av en fisk­gry­ta från Iran – ghali­eh ma­hi. Det spän­nan­de med gry­tan är den sto­ra mäng­den ör­ter som sma­kar så fint och milt. Om man kan få tag på färs­ka el­ler tor­ka­de blad av bock­hornsklö­ver så är det bra, men de kan ute­slu­tas. Ta­ma­rind­pas­ta, som ger den fi­na syr­lig­he­ten, finns i bu­ti­ker med in­dis­ka mat­va­ror och i en hel del väl­sor­te­ra­de van­li­ga mat­bu­ti­ker.”

600 g torsk­rygg el­ler an­nan torsk­fisk 100 g ta­ma­rind­pas­ta + 1 dl ljum­met vat­ten 2 msk tor­ka­de bock­hornsklö­ver­blad el­ler 3 msk fin­hac­kad blad­per­sil­ja 8 små jord­ärt­skoc­kor ½ dl fin­hac­kad gul lök 1 msk smör ½ dl fin­hac­kad el­ler pres­sad vit­lök 6 dl fin­hac­kad färsk Ko­ri­an­der 1 tsk ma­len gurk­me­ja 4 dl vat­ten 1 krm salt ½ tsk chi­li­fla­kes

TILL­BE­HÖR Kokt bas­ma­ti- el­ler pilaff­ris

GÖR SÅ HÄR

1. Lös upp ta­ma­rind­pas­tan i vatt­net i en li­ten skål. Rör om och låt stå i 20 mi­nu­ter el­ler tills pas­tan har mjuk­nat. Pres­sa den då ge­nom

en sil med bak­si­dan av en sked.

2. Lägg tor­ka­de bock­hornsklö­ver­blad i vat­ten i 15 mi­nu­ter. Ska­la skoc­kor­na och ski­va dem se­dan.

3. Fräs lö­ken ge­nom­skin­lig i smör i en tjock­bott­nad ka­strull. Lägg i vit­lök, ko­ri­an­der, av­run­nen bock­hornsklö­ver (el­ler per­sil­ja ) och gurk­me­ja. Låt frä­sa i 10 mi­nu­ter un­der om­rör­ning.

4. Häll på vat­ten, tamarind, salt, chi­li­fla­kes och jord­ärt­skoc­kor. Låt sju­da un­der lock i 20 mi­nu­ter. 5. Värm ug­nen till 150 gra­der. 6. De­la fis­ken i mind­re bi­tar. Sal­ta dem run­tom och lägg i en ugns­fast form.

7. Ba­ka i ug­nen i 20–25 mi­nu­ter. Fis­ken är klar när in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är cir­ka 55 gra­der el­ler när fisk­köt­tet pre­cis ger vi­ka när du tryc­ker lätt på det.

8. När fis­ken är fär­dig, häll över så­sen med skoc­kor och allt och ser­ve­ra på en gång med bas­ma­ti­el­ler pilaff­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.