BIFF STROGANOFF

Härligt hemma - - MATKOLL -

”Det här är mitt sätt att la­ga den rys­ka klas­si­kern. Många väl­jer biff, men själv fö­re­drar jag in­nan­lår som har li­te mer smak. Då blir kok­ti­den för­stås li­te läng­re. Vill man gö­ra ett rik­tigt lång­kok kan man ta fran­sys­ka, men då blir stro­ganof­fen li­te ka­lops­ak­tig. Jag av­rå­der från att la­ga rät­ten på strim­lad löv­biff – det blir för tun­na strim­lor och köt­tet ris­ke­rar att bli bå­de torrt och smak­löst. Så­sen ska va­ra rätt så tjock och ha en fin ba­lans mel­lan sy­ra och söt­ma. Kokt bas­ma­ti­ris är ett van­ligt till­be­hör i Sve­ri­ge, men in­ter­na­tio­nellt är nog ägg­nud­lar van­li­ga­re. Spätz­le el­ler klimp är ock­så gott till.”

1 kg in­nan­lår av nöt ½ tsk salt 1 msk ja­pansk so­ja 1 ½ dl fin­hac­kad gul lök el­ler det vi­ta från pur­jo­lök 500 g färsk svamp, cham­pin­jo­ner, karl­jo­han el­ler and­ra sop­par smör och ol­ja till stek­ning 1 msk fin­hac­kad vit­lök 3–4 msk to­mat­puré Ev 2 tsk milt pap­rika­pul­ver 1 dl torrt vitt vin 1 dl kött­bul­jong 2 msk dijon­se­nap el­ler eng­elsk se­nap 3 dl sme­ta­na el­ler crè­me fraiche ½ dl fin­hac­kad per­sil­ja 1 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft ny­mald svart­pep­par Ev salt Ev 1–2 tsk wor­ces­tershire­sås

TILL­BE­HÖR Kokt bas­ma­ti­ris, ägg­nud­lar el­ler spätz­le

GÖR SÅ HÄR 1. Skär köt­tet i strim­lor, cir­ka 1 cen­ti­me­ter tjoc­ka och

4 cen­ti­me­ter långa, och lägg dem i en bun­ke. Sal­ta och drop­pa över so­jan. Blan­da och låt stå i cir­ka 15 mi­nu­ter. 2. Skär svam­pen i ski­vor. 3. Bryn köt­tet i om­gång­ar i en stek­pan­na i ol­ja och smör på hög vär­me. Ta upp kött­strim­lor­na, sänk till me­del­vär­me och bryn lök, vit­lök och svamp i sam­ma pan­na i 3–4 mi­nu­ter un­der om­rör­ning. 4. Till­sätt to­mat­puré och pap­rika­pul­ver och låt det bry­na i någ­ra mi­nu­ter. Lägg till­ba­ka köt­tet och häll på vin och bul­jong. Låt allt­sam­mans sju­da ut­an lock tills väts­kan ko­kat ner näs­tan helt, i cir­ka 20 mi­nu­ter. 5. När köt­tet är mört och det näs­tan in­te är nå­gon väts­ka kvar, till­sätt se­nap, sme­ta­na el­ler crè­me fraiche och per­sil­ja. Sma­ka av med ci­tronsaft, myc­ket pep­par och möj­li­gen li­te mer salt. Kanske li­te wor­ces­tershire­sås ock­så. 6. Ser­ve­ra med bas­ma­ti­ris, ägg­nud­lar el­ler spätz­le (el­ler kanske klimp).

Fo­to: STOCKIMAGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.