CHARKGRYTA

Härligt hemma - - MATKOLL -

”Om man har li­te tor­ra bi­tar chark hem­ma är det smart att lå­ta dem smak­sät­ta ett lång­kok. Det­ta lång­kok är egen­kom­po­ne­rat, men starkt in­flu­e­art av frans­ka för­la­gor, och fak­tiskt en av de go­das­te grytor jag har gjort. Sås, vit­lök, lök och korv smäl­ter ihop till en här­lig sås som käng­er sig fast vid kött­bi­tar­na.”

1,2 kg hög­rev Salt Ny­mald svart­pep­par 1 msk smör + 1 msk mat­ol­ja 1 grov­hac­kad gul lök 74 HÄR­LIGT HEM­MA 6 fin­hac­ka­de vit­löks­klyf­tor 1 msk to­mat­puré 1 msk ve­te­mjöl 5 dl ox- el­ler kött­bul­jong 1 dl rött vin 1 tsk fänkåls­frön 1 stor mo­rot 100–150 g sa­la­mi och/el­ler cho­ri­zo, tor­kad skin­ka el­ler and­ra go­da char­ku­te­ri­er

TILL­BE­HÖR Kokt po­ta­tis, po­ta­tis­gnoc­chi, spätz­le el­ler pas­ta

GÖR SÅ HÄR

1. Put­sa köt­tet från fett och se­nor och skär det i 4–5 cen­ti­me­ter tjoc­ka ku­ber.

2. Sal­ta och pepp­ra kött­bi­tar­na. Bryn dem se­dan no­ga på al­la si­dor i hälf­ten av smö­ret och ol­jan i en stek­pan­na. Lyft över bi­tar­na i en stek­gry­ta. Vis­pa ur stek­pan­nan med li­te vat­ten och häll över spa­det i gry­tan.

3. Fräs lö­ken och vit­lö­ken i stek­pan­nan i res­ten av ol­jan och smö­ret tills de mjuk­nar och blir ge­nom­skin­li­ga. Till­sätt to­mat­purén och låt frä­sa i yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut. Pud­ra över ve­te­mjöl, rör om och låt frä­sa i 1 mi­nut till. Ös över allt­sam­mans i gry­tan och häll i bul­jong­en och det rö­da vi­net.

4. Stöt fänkåls­frö­na no­ga i en mor­tel. Ska­la och skär mo­ro­ten i grova bi­tar. Finstrim­la, fin­hac­ka el­ler riv sa­la­min/ char­ku­te­ri­er­na och rör ner i gry­tan till­sam­mans med stöt­ta fänkåls­frön och mo­rots­bi­tar. Blan­da väl och låt allt­sam­mans sju­da för­sik­tigt un­der lock i minst 1 tim­me tills köt­tet är rik­tigt mört.

5. Sma­ka av och ser­ve­ra med något av till­be­hö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.