HÖGLUNDS TRÄ-KONST

Härligt hemma - - HEMMA BÄST! -

Erik Höglund är mest känd för sitt glas. Men han må­la­de även tav­lor, job­ba­de i järnsmi­de och form­gav möb­ler i trä. Här är någ­ra als­ter i trä som har gått på auk­tio­ner.

Gung­häst för Bo­da trä, 1960-tal. Erik Höglund fick sex barn, så en gung­häst var ju gi­ven. Men ut­om­lands går de för mer.

Här­lig spe­gel sig­ne­rad Erik Höglund för Eriksmå­laglas, 1960tal. Har länge ba­ra gått för ba­ra nå­gon 1 000-lapp, men sti­ger de svens­ka pri­ser­na upp mot 15 000 kro­nor.

Hans spe­ci­el­la fot­pal­lar från 1960- och 70-tal går för någ­ra 1 000-lap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.