228

Härligt hemma - - MATKOLL -

pro­cent av rekommenderat dag­ligt in­tag. Så myc­ket C-vi­ta­min in­ne­hål­ler 100 g per­sil­ja. Strö över löksop­pan el­ler de var­ma mac­kor­na – pre­cis som på 1970-ta­let – så pig­gar du upp bå­de ut­se­en­de och nä­rings­in­ne­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.