BLÅ VA­RI­A­TIO­NER

Härligt hemma - - TRENDSPANING! -

Hav och sjö fak­fj­lj­sochvå­gor­nasf­kljskljf­kluc­kan­de­kls­djfslk­fj­sär­förlkjf­mån­galk­sjdf­sfkjs­ro­gi­van­de.fjalkjj Sam­ma sak med blått, vi blir mind­re stres­sa­de, spän­ning­ar­na släp­per och sam­ti­digt är det en färg som på­ver­kar vår kre­a­ti­vi­tet på ett po­si­tivt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.