NYTT ÅR NY FÄRG

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Living Co­ral med num­mer 16-1546. Så he­ter årets färg 2019 en­ligt Pan­to­ne. I snart tju­go år har färg­fö­re­ta­get sett ut en ku­lör som man tror kom­mer att på­ver­ka ex­tra myc­ket det kom­man­de året. Fär­gen ut­ses ef­ter en scan­ning av tren­der och in­flu­en­ser värl­den över och årets val häm­tar sin in­spi­ra­tion från ha­vens ko­rall­rev. Fär­gen sym­bo­li­se­rar en­ligt Pan­to­ne op­ti­mism, gläd­je och vårt be­hov av lek­full­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.