Nu får stads­de­lens unga ett Hb­tq-häng

Hässelby Tidning - - Hässelby -

För­ra hös­ten skrev vi om att unga Hb­tq-per­so­ner i Häs­sel­by-väl­ling­by sak­nar en plats att va­ra på, ef­ter att en för­äl­der skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag. Nu har det gett re­sul­tat.

– Vi har sett att det finns ett be­hov så vi tän­ker att vi tes­tar det nu. Det kom­mer att va­ra varan­nan ons­dag jäm­na vec­kor, sä­ger San­na Falk på med­bor­gar­ser­vice i Häs­sel­by-väl­ling­by.

Al­la mel­lan 12 och 19 år som är – el­ler fun­de­rar på om de är – HB­TQ+ är väl­kom­na. Förs­ta till­fäl­let är den 21 mars kl 17–20 på Växt­hu­set i Väl­ling­by.

– Det ska va­ra ett tryggt rum där man kan mö­tas och vi ska såklart ta in för­slag från ung­do­mar­na själ­va om hur de vill ut­for­ma plat­sen, sä­ger Han­na Falk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.