Bu­tiksä­ga­re brot­ta­de ner rå­na­re i Spånga

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Vid 11-ti­den i ons­dags för­mid­dage för­sök­te en per­son med nå­gon typ av till­hyg­ge rå­na Spånga torg vi­deo. Bu­tiks­in­ne­ha­va­ren som var på plats lyc­ka­des då över­man­na och hål­la fast rå­na­ren till­sam­mans med ett an­tal and­ra per­so­ner som var på plats i lo­ka­len.

– I den av­rap­por­te­ring jag har fått fram­går det att ett an­tal per­so­ner fun­nits på plats in­klu­si­ve bu­tiks­in­ne­ha­va­ren, sä­ger Kjell Lind­gren, ta­les­per­son hos po­li­sen.

Bu­tiks­in­ne­ha­va­ren ska en­ligt po­li­sen ha kla­rat sig lind­rigt un­dan. Rå­na­ren, som miss­tänks för grovt rån, togs där­e­mot till sjuk­hus för kon­troll med lät­ta­re skrapska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.