Var­för in­te ringa Stock­holms störs­ta mäk­la­re?

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Vil­la i vin­kel | Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Rä­dis­vä­gen 106

Välskött 1-plans­hus med käl­lar­del, en äga­re sen 1971. Fri­köpt tomt i oge­ne­rat, so­ligt lä­ge. Bekvämt bo­en­de med sto­ra möj­lig­he­ter då mo­der­ni­se­rings­be­hov fö­re­lig­ger. Fri­köpt, lätt­skött tomt.

Ut­gångs­pris 3 495 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sov­rum Bo­a­rea 117 kvm + 65 kvm Byggt 1971 Vi­sas Sön 18/3 12.30-13.15 Tis 20/3 17.30-18.00 Mäk­la­re Thomas Carls­son 0708-747498

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Val­frid Brodds väg 63

Tomt

224 kvm Fräsch väl­pla­ne­rad vil­la om 8 rok, tot 221 kvm med högt fint S/V lä­ge nä­ra Mä­la­ren. Bal­kong med sjög­limt och stor al­tan un­der tak. Ljust luf­tigt kök och var­dags­rum med öp­pen plan­lös­ning. Stort all­rum, 3-4 sov­rum, nytt dusch­rum 2018. Bastu. Hob­by­rum. Fi­na sten­lag­da gång­ar och ute­plats.

Ut­gångs­pris 5 495 000 kr Rum 8 rum, varav 3-4 sov­rum Bo­a­rea 138 kvm + 83 kvm Tomt 601 kvm. Fri­köpt Vi­sas Sön 18/3 14.00-15.00 Mån 19/3 18.30-19.15 Mäk­la­re Ca­ri­na Jan­son 070-7388045

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Svärds­lil­je­vä­gen 113

Fint väl­pla­ne­rat ked­je­hus med här­lig vil­la­käns­la. Eget ga­rage in­till hu­set. Trev­ligt om­byggt kök med köksö och ljus luf­tig plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum. Lätt­skött träd­gårds­tomt med al­tan un­der tak. Ga­rage/för­råd. Attrak­tivt barn­vän­ligt om­rå­de nä­ra Mä­la­ren, golf, parklek m.m.

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 133 kvm Tomt 340 kvm. Fri­köpt. Vi­sas Sön 18/3 12.30-13.30 Mån 19/3 17.30-18.00 Mäk­la­re Ca­ri­na Jan­son 070-7388045

Väl­ling­by | Käl­vesta Blå­arvs­gränd 68

Ga­vel­rad­hus i ett av om­rå­dets bäs­ta lä­gen. Ge­nom­gå­en­de fint och välskött hem. Nä­ra till Björn­bo­da­hal­len, buss­hålls­plats, för­sko­lor, sko­la och lek­par­ker. Fri­köpt tomt, fjärr­vär­me.

Ut­gångs­pris 3 495 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 115 kvm + 17 kvm Byggt 1973 Vi­sas Sön 18/3 13.00-13.45 Mån 19/3 18.00-18.30 Mäk­la­re Ste­fan Berglund 0733-662207

Tomt

400 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.