Var­för in­te ringa Stock­holms störs­ta mäk­la­re?

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Asplövs­gränd 134

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 120 kvm + 20 kvm Tomt 331 kvm. Fri­köpt. Barn­vän­ligt! Väl­pla­ne­rad gränd­vil­la med nytt öp­pet kök, var­dags­rum med bras­ka­min, kak­la­de dusch­rum. Ute­plats. Bal­kong. Fri­köpt tomt. Vi­sas Sön 18/3 11.15-12.00 Mäk­la­re Ca­ri­na Jan­son 070-7388045

1:a Spånga | Sund­by Jo­han­nelunds­vä­gen 20, Vån 1

Ytef­fek­tiv och ljus 1:a i ett in­syns­skyd­dat lä­ge med per­fekt lä­ge i hu­set. Ge­nom­gå­en­de frä­scha yt­skikt. Stam­bytt fas­tig­het (-06). Sten­kast till Brom­ma. Fi­ber in­dra­get och tvätt­stu­ga finns att nytt­ja.

Ut­gångs­pris 1 350 000 kr Av­gift 1 949:-/mån (in­kl vär­me, VA, Ka­bel-tv) Bo­a­rea 28 kvm Vån 1 Vi­sas Sön 18/3 13.00-13.30 Mån 19/3 18.30-19.00 Mäk­la­re Jim­my Sol­ka­rin 070-83 83 200

Brf Rad­hus | Spånga - Flys­ta Pil­bågs­vä­gen 8B

Fast pris 5 795 000 kr Rum 4 rum Av­gift 1 640:-/mån (vat­ten/av­lopp, p-plats) Bo­a­rea 102 kvm Byggt 2017 Vi­sas Sön 18/3 13.30-14.30 Mäk­la­re Christi­an Gö­rans­son 070-497 47 09

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Brf Snö­dropps­gränd

Ny­pro­duk­tion av op­ti­malt pla­ne­ra­de lä­gen­he­ter om 1-3 rok med mo­dern ut­form­ning och där samt­li­ga bo­stä­der har rym­li­ga bal­kong­er el­ler ute­plat­ser. Här bor man lugnt och lum­migt, sam­ti­digt som stor­sta­dens puls är lätt lät­till­gäng­lig via buss, pen­del­tåg el­ler T-ba­na.

Fast pris Från 1 600 750 kr Av­gift Från 1 863:-/mån Mäk­la­re Christi­an Gö­rans­son 070-497 47 09

2:a | Spånga

Bo­a­rea

31-51 kvm

Ben­ne­bols­ga­tan 26, 2tr

Ut­gångs­pris 2 095 000 kr Av­gift 3 565:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea 53 kvm Vån 2 av 3 (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 138 kwh/kvm år Vi­sas Sön 18/3 14.00-14.30 Tis 20/3 17.30-18.00 Mäk­la­re Jim­my Sol­ka­rin 070-83 83 200

4:a Väl­ling­by - Sol­hem | Råcksta Råcksta Gårds­väg 23, Vån 10

Ut­gångs­pris 2 995 000 kr Av­gift 5 305:-/mån (in­kl vär­me & Tri­p­le-play) Bo­a­rea 86 kvm Vån 10 av 13 (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 66 kwh/kvm år Vi­sas Sön 18/3 12.00-12.30 Mån 19/3 17.30-18.00 Mäk­la­re Jim­my Sol­ka­rin 070-83 83 200

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.