HSK sän­ker ål­dern för röst­rätt

Hässelby Tidning - - Hässelby -

I tis­dags höll Hässelby SK:S fot­bolls­gren års­mö­te. Där la­des ett för­slag fram från sty­rel­sen om att sän­ka ål­ders­grän­sen för att få va­ra med och rös­ta på års­mö­tet – från 18 till 15 år.

– Det bör­ja­de som ett för­slag för­ra året om att fler bor­de få va­ra med och på­ver­ka. Och de fles­ta av vå­ra med­lem­mar är un­der 18 år så vi tyc­ker att det är de­mo­kra­tiskt rätt, sä­ger Kristi­na Lång­ström, sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Sam­ti­digt är det in­te så många som fak­tiskt kom­mer till års­mö­te­na, kon­sta­te­rar hon.

– Vi får ta med det ut i la­gen och för­kla­ra hur det fun­kar med mo­tio­ner och be­slut i en för­e­ning, vi har ett ar­be­te fram­för oss.

FÅR VA­RA MED.

Många av HSK:S damju­ni­or kom­mer nu att kun­na va­ra med och rös­ta om be­slut i för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.