Fle­ra stöl­der av tak­box­ar i Väs­te­rort

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Fle­ra tak­box­ar an­mäl­des stul­na för­ra hel­gen. Bå­de i Hässelby och Väl­ling­by men även i Brom­ma har tak­box­ar som sut­tit på bi­lar för­svun­nit.

– Det blir van­li­ga­re nu fram­åt vå­ren, sä­ger Hå­kan Thor på Väl­ling­by­po­li­sen.

Av de fy­ra an­mäl­ning­ar­na ska tre styc­ken stu­lits un­der nat­te­tid. En tak­box i Väl­ling­by cent­rum ska un­der för­ra fre­da­gen ha stu­lits från en bil mitt på da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.