Erik To­ro

Hässelby Tidning - - Hässelby -

fär en sam­hälls­en­ga­ge­rad ar­tist, bland an­nat känd från Pri­de. Han har ti­di­ga­re bott i Hässelby och på Sö­der­malm. Nu bor han i ett kol­lek­tiv med sin man i Bromsten. fkol­lek­ti­vet ar­ran­ge­rar bland an­nat mid­da­gar där gäs­ter får de­la med sig av si­na kul­tu­rer. Ny­fi­ken? Ta kon­takt med Erik To­ro på erik.to­ro@gmail.com

KOLLEKTIVLIV. Erik To­ro och hans part­ner sål­de lä­gen­he­ten i in­ners­tan, och köpte ett hus i Bromsten där de ska­par ett kol­lek­tiv med män­ni­skor från he­la värl­den. Var­je må­nad bju­der de in en gäst som de­lar med sig av sin kul­tur (lil­la bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.