Ord­nings­vak­ter po­si­ti­va till nya kropps­ka­me­ror

Hässelby Tidning - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Det har gått en må­nad se­dan vak­ter­na i tun­nel­ba­nan ut­rus­ta­des med kropps­ka­me­ror för att gö­ra det lät­ta­re att ut­re­da brott. Så här har det gått hit­tills.

Det var den 14 feb­ru­a­ri som SL:S ord­nings­vak­ter ut­rus­ta­des med kropps­ka­me­ror. Så här sa tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) då:

– Vi ut­rus­tar dem i främs­ta lin­jen och ger des­sa ett kon­kret verk­tyg för att bå­de mins­ka fö­re­koms­ten av våld och brott, kun­na iden­ti­fi­e­ra gär­nings­män samt ge ord­nings­vak­ter­na än­nu ett skydds­verk­tyg för egen del.

Ex­akt hur det gått är det än­nu för ti­digt att sä­ga ef­ter en må­nad. En or­dent­lig ut­vär­de­ring ska gö­ras un­der vå­ren.

– Men vad vi hör från ord­nings­vak­ter­na via mer in­for­mel­la sam­tal och mö­ten är att de hit­tills är po­si­ti­va till ka­me­ror­na trots att det in­ne­bär att de bär med sig mer ut­rust­ning, sä­ger Claes Kei­su, SL:S press­per­son.

Och hit­tills har po­li­sen be­gärt ut film­ma­te­ri­al från des­sa ka­me­ror till to­talt tre styc­ken utred­ning­ar. Vad de gäl­ler, vill Claes Kei­su in­te kom­men­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.